UniCredit Banca Mobiliare (BM)

Andmed
Ärinimi
UniCredit Banca Mobiliare (BM)
Riik
Itaalia
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
2000/12
Lisa 1
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
12. Väärtpaberite hoidmine