VP Bank (Luxembourg) SA

Andmed
Ärinimi
VP Bank (Luxembourg) SA
Riik
Luksemburg
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
- rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
- välisvaluutaga
- finantsfutuuride ja -optsioonidega
- vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
- vabalt võõrandavate väärtpaberitega
9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused
11. Vara valitsemine ja nõustamine
12. Väärtpaberite hoidmine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid      C1 X X   X X         X X X X

X

 

 

     
C2 X X   X X         X X   X

X

 

 

     
C3 X X   X X         X X X X

X

 

 

     
C4 X X   X X         X X   X

X

 

 

     
C5

X

X

 

X

X

 

 

   

X

X

 

X

X

 

 

     
C6

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     
C7

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     
C8

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     
C9

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     
C10

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     
C11                                      
Tabeli selgitus