AS Citadele banka Eesti filiaal

Andmed
Ärinimi
AS Citadele banka Eesti filiaal
Registrikood
11971924
Aadress
Narva mnt 63/1, 10120 Tallinn
Telefon
+372 770 0000
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 770 0001
Riik
Läti
Registri nimetus
Äriregister
Load
Filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev
Filiaali loa andmise otsuse tegemise number või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise number
4.1-1/43
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
10. Rahamaakleri tegevus
11. Vara valitsemine
13. Krediidiinfo teenuste osutamine

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1 X X X X X               X            
C2 X X X X X               X            
C3 X X X X X               X            
C4 X X X X X               X            
C5 X       X                            
C6 X       X                            
C7 X       X                            
C8 X                                    
C9                                      
C10                                      
C11                                      
Tabeli selgitus
Päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmed
Aadress
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Telefon
+371 6 7774800
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Nimi
Financial and Capital Market Commission
Faks
+371 6 7225755
Viimati muudetud: 01/12/2022 - 15:36