Danske Bank A/S Eesti filiaal

Ärinimi
Danske Bank A/S Eesti filiaal
Registrikood
11488826
Aadress
Narva mnt 11, 15015 Tallinn
Telefon
+372 680 0800
Faks
+372 675 2800
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Riik
Taani
Registri nimetus
Äriregister
Load
Filiaali loa andmise otsuse tegemise number või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise number Filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev Filiaali loa või äriühingu tegevusloa muutmise, lõppemise, kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse või ettekirjutuse tegemise number Filiaali loa või äriühingu tegevusloa muutmise, lõppemise, kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse või ettekirjutuse tegemise ning jõustumise kuupäev
4.1-1/20
4.1-1/8 4.1-1/156
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
3. Kapitalirent
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tähenduses
5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui see tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4
6. Tagatised ja kohustused
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid)
7b. välisvaluutaga
7c. finantsfutuuride ja -optsioonidega
7d. vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine
9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega seotud nõustamine ja teenused
10. Rahamaakleri tegevus
11. Vara valitsemine
12. Väärtpaberite hoidmine
13. Krediidiinfo teenuste osutamine
Täiendavad teenused MiFID direktiivi (2006/48/EÜ) alusel
Finantsinstrumendid
Finantsinstrumentide tabel
  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1 X X X X X X X     X X X X X X X      
C2 X X X X X X X     X X X X X X X      
C3 X X X X X X X     X X X X X X X      
C4 X X X X X X X     X X X X X X X      
C5 X X X X X X X     X X X X X X X      
C6 X X X X X X X     X X X X X X X      
C7 X X X X X X X     X X X X X X X      
C8 X X X X X X X     X X X X X X X      
C9 X X X X X X X     X X X X X X X      
C10 X X X X X X X     X X X X X X X      
C11                                      
Tabeli selgitus
Päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmed
Nimi Aadress Telefon Faks Veebilehe aadress
Finanstilsynet
Århusgade 110 2100 København Ø
+45 33 55 82 82
+45 33 55 82 00