Scania Finans AB Eesti filiaal

Andmed
Ärinimi
Scania Finans AB Eesti filiaal
Registrikood
11056860
Aadress
Peterburi tee 72, 11415 Tallinn
Telefon
+372 665 1200
E-posti aadress
Faks
+372 665 1208
Riik
Rootsi
Registri nimetus
Äriregister
Subjekti staatus Tegevus lõpetatud
Load
Filiaali loa või äriühingu tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks oleva otsuse või ettekirjutuse tegemise ning jõustumise kuupäev
Filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev
Filiaali loa andmise otsuse tegemise number või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise number
28
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)
Päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmed
Aadress
Box 7821 103 97 Stockholm
Telefon
+46 8 408 980 00
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Nimi
Finansinspektionen
Faks
+46 8 24 13 35