SIA Citadele Leasing Eesti filiaal (endine ärinimi SIA UniCredit Leasing Eesti filiaal)

Andmed
Ärinimi
SIA Citadele Leasing Eesti filiaal (endine ärinimi SIA UniCredit Leasing Eesti filiaal)
Registrikood
11453650
Aadress
Narva mnt 63/1, Tallinn, Harju maakond 10120
Telefon
+372 770 0000
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
15 569 120 €
Kande tegemise kuupäev
Tegevusload (erandi alusel)
Nimekirja kandmise kuupäev
Ema-ettevõtja (ärinimi, registrikood, asukoht)
Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Republikas laukums 2A, Rīga, LV - 1010, Läti Vabariik
Nimekirja kandmise aluseks oleva otsuse nr
4.1-1/81
Erandi rakendamise õiguslik alus
KAVS § 2 lg 8