Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2015 seisuga

2015. aasta I poolaastal Eesti finantsteenuste turg taas kasvas: maailma finantsturgude positiivne liikumine aitas kaasa mahtude tõusule enamuse finantsteenuste vaates. Eriti kiiresti kasvas fondisektor (10% ehk 289 miljonit eurot), mille kasvuallikaks olid ülekaalukalt pensionifondid.
Klientide hoiuste koondmaht kasvas 2015. aasta I poolaastal 5% ehk 757 miljoni euro võrra, kusjuures kasv toetus nõudmiseni ja üleööhoiustele (lisandus 1,4 miljardit eurot). Tähtajaliste hoiuste maht aga vähenes 0,6 miljardi euro võrra. Klientide hoiuste maht 2015. aasta juuni lõpus oli kokku 15,6 miljardit eurot. Pankade laenuportfellide koondmaht kasvas 2015. aasta I poolaastal 2,8% ehk 421 miljoni euro võrra. 2015. aasta juuni lõpu seisuga oli pankade koondlaenuportfelli suuruseks 15,5 miljardit eurot.

Investeerimisvaldkonnas toimus kasv enamuse toodete seas. Pensionifondide koondvarade maht kasvas poolaastaga 11%, teiste Eestis registreeritud investeerimisfondide (v.a pensionifondide) koondvarade maht kasvas 6% ning investeeringud välisfondidesse1 kasvasid 6%. Samas investeerimisriskiga elukindlustuse (IRE) lepingute alusel laekunud kindlustusmaksete maht vähenes aastataguse perioodiga võrreldes 8% ning individuaalportfellide koondmaht vähenes 27% võrra. Kokkuvõttes jäi I poolaastal säästmisele ja investeerimisele suunatud finantsteenustesse – sh IRE tooted, investeerimisfondid, pensionifondid, individuaalportfellid, muud finantsinstrumendid, tähtajalised ja säästuhoiused ning investeerimis- ja muud hoiused – paigutatud varade maht praktiliselt muutumatuks, moodustades 2015. aasta juuni lõpus 10,073 miljardit eurot (2014. aasta lõpu seisuga 10,127 miljardit eurot). 

Kindlustusmaksete maht elukindlustuses kasvas 2015. aasta I poolaastal 2% ning moodustas 42 miljonit eurot. Laekunud kindlustusmaksete maht kahjukindlustuses kasvas 2015. aasta I poolaastal 5% ning moodustas 137 miljonit eurot.

Tulenevalt finantsvarade mahu jätkuvast kasvust 2015. aasta I poolaastal, ületasid Eesti residentidest eraisikute finantsvarad nende kohustusi. Eesti residentidest eraisikute finantsvarade maht oli 2015. aasta juuni lõpus 8,9 miljardit eurot, samal ajal moodustas laenude jääk 7,1 miljardit eurot. Seega Eesti residentidest eraisikute neto finantsvarad kasvasid poolaastaga 1,3 miljardilt eurolt 1,8 miljardi euroni. Rahvastiku arvuga4 arvestatuna ulatus Eesti residendist eraisiku varade maht 2015. aasta juuni lõpus keskmiselt 6801 euroni, laenude maht 5419 euroni, mis teeb kokkuvõttes eraisiku keskmiseks neto finantsvaraks 1382 eurot.

Eesti finantsteenuste turu ülevaate PDF versioon

Eesti finantsteenuste turu ülevaade 30. juuni 2015 seisuga (pdf)

Ülevaade ISSUU platvormil