Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2019 seisuga

2019. aasta esimesel poolel kiirenes enamiku finantsteenuste mahu kasv.

Hoiuste koondjääk kasvas 2019. aasta esimesel poolel 6% ehk 985 miljoni euro võrra, 2018. aasta esimesel poolel oli kasv 4%. Erinevalt varasematest aastatest toetus kasv nii nõudmiseni kui ka tähtajalistele hoiustele. Nõudmiseni ja üleööhoiuste jääk kasvas poolaastaga 4% ehk 622 miljoni euro võrra. Tähtajaliste ja säästuhoiuste jääk kasvas samal ajal 12% ehk 376 miljoni euro võrra. Juuni lõpu seisuga oli hoiustesse paigutatud kokku 18,7 miljardit eurot.

Pankade laenuportfellide koondjääk kasvas 2019. aasta esimesel poolel 4% ehk 761 miljonit eurot. Juuni lõpu seisuga oli pankade laenuportfellide suuruseks 19,8 miljardit eurot. Krediidiandjate tarbijalaenude koondjääk kasvas samal ajal 5% ehk 48 miljonit eurot, ulatudes 1,08 miljardi euroni.

Investeerimisteenustega seotud mahud kasvasid aasta esimesel poolel hoogsalt: pensionifondide varade maht kasvas 11%. Avalike investeerimisfondide varade maht kasvas 14% võrra, samuti kasvasid investeeringud välisfondidesse1, poolaastaga 6%. Individuaalportfellide koondmaht kasvas samal ajal 20% ning muud investeeringud finantsinstrumentidesse (nn väärtpaberite hoidmine) 14%.

Kokkuvõttes kasvas 2019. aasta esimesel poolel säästmisele ja investeerimisele suunatud finantsteenustesse – sh investeerimis- ja pensionifondid, individuaalportfellid, muud finantsinstrumendid, tähtajalised ja säästuhoiused ning investeerimis- ja muud hoiused – paigutatud varade maht 3%, ulatudes juuni lõpuks 10,0 miljardi euroni (2018. aasta lõpus 9,7 miljardit eurot). Arvelduskontodel hoitavad vahendid kasvasid poolaastaga 4%, küündides juuni lõpuks 15,3 miljardi euroni. Seega ulatus kõikidesse finantsteenustesse paigutatud varade maht Eestis kokku 25,3 miljardi euroni.

Kindlustusmaksete maht elukindlustuses kasvas 5% ja moodustas 47 miljonit eurot. Kindlustusmaksete maht kahjukindlustuses kasvas samuti, kuid maksete kajastamise metoodika muutmise tõttu ei ole 2019. aasta esimese poole andmed eelmise aasta omadega võrreldavad.

Eesti finantsteenuste turu ülevaate PDF versioon