Elukindlustuse sektori I kvartali 2021 ülevaade

Kaks elukindlustusseltsi kogusid esimeses kvartalis kindlustusmakseid 68,1 miljoni euro ulatuses ehk 4% vähem kui eelmises kvartalis, kuid 6% võrra enam kui 2020. aasta esimeses kvartalis. Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus.

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2020 Muutus I kvartal 2021
Kindlustusmaksete maht 71 mln € 68 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 30 mln € 33 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,2 mlrd € 1,2 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 870 mln € 911 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 156% 157%

 

Eesti turu osatähtsus kahe seltsi tegevuses väheneb iga aastaga; vaadates viimase viie aasta näitajaid ei ole vähenenud mitte ainult Eesti osakaal, vaid ka Eestis kogutud maksete absoluutmaht. Võrreldes 2016. ja 2020. aasta tulemusi on Eestis kogutud maksed vähenenud 1%, samal ajal kui Leedu maksed on kasvanud 58% ja Läti maksed koguni 83%.

 

 

Nõuete maht oli 2021. aasta esimeses kvartalis 32,9 miljonit eurot, mida oli küll 10,8% võrra enam kui eelmisel kvartalil, kuid 13,5% vähem kui 2020. aasta esimeses kvartalis.

Elukindlustusseltside varade maht kasvas esimeses kvartalis 1,18 miljardit eurolt 1,23 miljardi euroni, aastaga kasvasid varad enam kui veerandi võrra (28,4%).

Elukindlustussektori kapitaliseerituse tase esimeses kvartalis oluliselt ei muutunud, solventsuskapitalinõude kaetus kasvas 156%-lt 157%-le.