Elukindlustuse sektori I kvartali 2022 ülevaade

Elukindlustussektor koosneb kahest Eestis registreeritud kindlustusseltsist, kellel on üpris erinev strateegia ja tooted. Kaks elukindlustusseltsi kogusid esimeses kvartalis kindlustusmakseid 79 miljoni euro ulatuses, mis on küll 10% vähem kui eelmises kvartalis, kuid ligi 17% rohkem võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga.

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2021 Muutus I kvartal 2022
Kindlustusmaksete maht 88 mln € 79mln €
Esinenud kahjunõuete maht 41 mln € 44 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,37 mlrd € 1,32 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 986 mln € 949 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 156% 157%

 

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad endiselt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus. Kahjukindlustustoodete osakaal oli 12,6%.

Kahjunõudeid esines 2022. aasta esimeses kvartalis 44 miljoni euro ulatuses. Seega toimus kvartaliga 7,3% kasv.

Elukindlustusseltside varade maht vähenes esimeses kvartalis 1,37 miljardilt eurolt  1,32 miljardi euroni, langus 3,6%. Vähenemise põhjuseks oli nii dividendide väljamakse, finantsturgude langusest tingitud investeerimisriskiga elukindlustuse alusvara väärtuse vähenemine kui ka intressimäärade kasvust tulenev võlakirjade väärtuse langus. Turuosades bilansimahu alusel olulist muutust ei toimunud. 

Elukindlustussektori solventsuskapitalinõude kaetus esimeses kvartalis kasvas numbriliselt umbes 1 protsendipunkti võrra 157%ni.  Lähitulevikus on elukindlustusseltside jaoks oluliseks teemaks intressimäärade tõus. Alates aasta algusest on intressid tõusnud ja see on jätkunud ka teises kvartalis.