Elukindlustuse sektori II kvartali 2019 ülevaade

Eesti elukindlustusseltsid kogusid 2019. aasta teises kvartalis kindlustusmakseid 63,8 mln euro ulatuses ehk 1% rohkem kui esimeses kvartalis. Võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga kasvas maksete maht 14% võrra.

Põhinäitajad

I kvartal 2019 Muutus II kvartal 2019
Kindlustusmaksete maht 63 mln € 64 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 32 mln € 32 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,15 mlrd € 1,16 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 817 mln € 850 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 13% 13,6%
Solventsuskapitalinõude kaetus 165% 164%

 

Poolaastaga on kogutud kindlustusmakseid kokku 127 mln eurot ehk 10% võrra enam kui eelmise aasta samal perioodil.

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust annavad jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus. 

Kahjunõudeid esines teises kvartalis 31,7 mln euro ulatuses. Poolaastaga oli kahjunõudeid 63,3 mln euro ulatuses ehk 9% võrra enam kui 2018. aasta esimesel poolaastal. Kindlustusmakseid koguti ja ka nõudeid esines jätkuvalt kõige enam investeerimisriskiga elukindlustuses.

Elukindlustusseltside varade maht kasvas teises kvartalis 1,6% ehk 1,15 miljardilt eurolt 1,16 miljardi euroni.  Swedbank Life’i turuosa vähenes kahe protsendipunkti võrra 53%ni. Compensa Life’i turuosa oli teise kvartali lõpus aga 30% ja SEB turuosa 17%. 

Elukindlustussektori solventsuskapitalinõude kaetus vähenes teises kvartalis ühe protsendipunkti võrra, langedes 164%-le. Nõuet täidavad kõik elukindlustusseltsid. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Endiselt on elukindlustussektori peamiseks riskiks madalate intresside keskkond.
  • Euroopa Komisjoni planeeritavad regulatiivsed muudatused on jätkuvalt lahtised. Kõige suuremat mõju võivad need avaldada tehniliste eraldiste, omavahendite ja kapitalinõuete arvutamisele.