Elukindlustuse sektori II kvartali 2020 ülevaade

Kaks elukindlustusseltsi kogusid teises kvartalis kindlustusmakseid 60,7 miljoni euro ulatuses ehk 6% vähem kui esimeses kvartalis. Võrdluses eelmise aasta sama kvartaliga on makseid kogutud 5% võrra vähem, kuid siis oli SEB Elu- ja Pensionikindlustuse näol üks turuosaline rohkem. Poolaastaga on kindlustusmakseid kogutud 125 miljonit eurot, mis on 1,7% vähem kui eelmise aasta samal perioodil, mis on hea tulemus, arvestades, et 2019. aasta andmetes sisaldusid ka SEB maksed.

 

Põhinäitajad

I kvartal 2020 Muutus II kvartal 2020
Kindlustusmaksete maht 64 mln € 61 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 38 mln € 26 mln €
Kindlustusseltside varade maht 0,96 mlrd € 1,05 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 701 mln € 758 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 11,8% 12,4%
Solventsuskapitalinõude kaetus 148% 149%

 

 

 

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad endiselt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus.

Kahjunõudeid esines 2020. aasta teises kvartalis 26 miljoni euro ulatuses, mis on 12 miljoni võrra vähem kui 2020. aasta esimeses kvartalis. Nii nagu koguti kindlustusmakseid, esines ka nõudeid endiselt kõige enam investeerimisriskiga elukindlustuses.

Kui esimeses kvartalis vähenes elukindlustusseltside varade maht 1,06 miljardilt eurolt 959 miljoni euroni, siis teises kvartalis kasvasid varad 959 miljonilt eurolt 1,05 miljardile eurole. Maailma finantsturgudel toimus teises kvartalis tugev taastumine, mistõttu kvartali lõpuks olid maailma finantsturud pea samal tasemel aasta algusega, mis avaldas olulist mõju ka elukindlustusseltside investeeringute väärtusele.

Elukindlustussektori kapitaliseerituse tase püsis II kvartalis praktiliselt samal tasemel, solventsuskapitalinõude kaetus kasvas 148%-lt 149%-le.

Arvestades plaanitavaid muudatusi II samba pensionilepingute regulatsioonis, on viimase aastaga oluliselt vähenenud uute kindlustatud isikute arv, kes sõlmivad pensionilepingu elukindlusstusseltsis.