Elukindlustuse sektori II kvartali 2021 ülevaade

Kaks elukindlustusseltsi kogusid teises kvartalis kindlustusmakseid 66 miljoni euro ulatuses ehk 3% vähem kui eelmises kvartalis.

 

 

 

 

Põhinäitajad

I kvartal 2021 Muutus II kvartal 2021
Kindlustusmaksete maht 68 mln € 66 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 33 mln € 33 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,2 mlrd € 1,28 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 911 mln € 951 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 157% 155%

 

 

Kuue kuuga on kindlustusmakseid kogutud 134 miljonit, mida on 7% enam kui eelmise aasta samal perioodil.

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus. Kahjukindlustustoodete osakaal esimese poolaasta maksetes oli 10%. Esinenud nõuete maht oli 2021. aasta teises kvartalis ligi 33 miljonit eurot.

Elukindlustusseltside varade maht kasvas teises kvartalis 4% 1,23 miljardilt eurolt 1,28 miljardi euroni.

Turuosades bilansimahu alusel olulist muutust ei toimunud, Swedbank Life Insurance SE on jätkuvalt turuliider.

Elukindlustussektori kapitaliseerituse tase teises kvartalis veidi langes, solventsuskapitalinõude kaetus vähenes 157%-lt 155%-le.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Elukindlustusseltsid on saanud kriisis hästi hakkama. Võimalikeks riiklikeks lisapiiranguteks ollakse paremini valmis kui kriisi alguses, kui teadmatust oli oluliselt rohkem.