Elukindlustuse sektori II kvartali 2022 ülevaade

Kaks elukindlustusseltsi kogusid teises kvartalis kindlustusmakseid 75 miljoni euro ulatuses, mis on küll 5% vähem kui esimeses kvartalis, kuid 14 % rohkem kui eelmise aasta teises kvartalis. 

 

 

Põhinäitajad

I kvartal 2022 Muutus II kvartal 2022
Kindlustusmaksete maht 79 mln € 75 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 44 mln € 41 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,32 mlrd € 1,23 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 949 mln € 866 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 157% 168%

 

2022. esimese poolaasta jooksul on kindlustusmakseid kogutud 155 miljonit eurot, kasv 15%. Kasvanud on kindlustusmaksed kõigis äriliinides peale kasumiosalusega kindlustuse, mille maksed vähenesid aastaga 15%. Kahjukindlustuse toodete osakaal oli 2022. aasta esimese poole kindlustusmaksetes 12%.

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad endiselt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus.

 

2022. esimese poolaasta jooksul esinenud nõuete suurus oli 85 miljonit eurot, mis on 29% enam kui 2021. aasta samal perioodil. Mahu suurenemisest ja majanduskeskkonnast tulenevalt on kasvanud ka kulud. 2022. aasta 6 kuu kulud olid 21% suuremad kui 2021. aasta esimesel poolaastal.

Elukindlustusseltside varade maht kahanes teist kvartalit järjest. Kui esimese kvartaliga võrreldes vähenesid varad  alla 4%, siis teises kvartalis vähenes varade väärtus veel ligi 7% võrra. Selle põhjusteks on nii intressimäärade tõusust tingitud võlakirjade väärtuse vähenemine, üldine langus finantsturgudel (investeerimisriskiga elukindlustuse alusvara vähenemine) kui ka dividendide maksmine.  Kohustuste poole pealt vähenesid  tehnilised eraldised esimeses kvartalis 4% ja teises kvartalis veel 9%. Sealjuures vähenes investeerimisriskiga elukindlustuse eraldis kvartaliga 8% ja muud tehnilised eraldised 10%. 

Turuosades bilansimahu alusel olulist muutust ei toimunud. 

Elukindlustussektori solventsuskapitalinõude kaetus tõusis  teises kvartalis 158%-lt 168%-le.