Elukindlustuse sektori III kvartali 2021 ülevaade

Kaks elukindlustusseltsi kogusid kolmandas kvartalis 71 miljonit eurot kindlustusmakseid ehk 8% rohkem kui eelmises kvartalis.

Üheksa kuuga on kindlustusmakseid kogutud kokku 205 miljonit eurot, mida on 10% enam kui eelmise aasta samal perioodil.

 

Põhinäitajad

II kvartal 2021 Muutus III kvartal 2021
Kindlustusmaksete maht 66 mln € 71 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 33 mln € 53 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,28 mlrd € 1,3 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 951 mln € 949 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 155% 167%

 

 

Suurima osa elukindlustusmaksetest moodustavad endiselt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus. Kahjukindlustustoodete osakaal kindlustusmaksetes oli üheksa kuu seisuga 9%.

Esinenud nõuete maht oli 2021. aasta kolmandas kvartalis üle 53 miljoni euro, kasvades eelmise kvartaliga võrreldes ligi 63%. Hoogne kasv oli tingitud teise samba pensionilepingu lõpetanud klientidele tehtud väljamaksetest septembrikuus.

Elukindlustusseltside varade maht suurenes kolmandas kvartalis 2%: 1,28 miljardilt eurolt 1,30 miljardi euroni. Turuosad bilansimahu alusel ei muutunud.

Elukindlustussektori solventsuskapitalinõude kaetus kasvas kolmandas kvartalis 155%lt 167%le, põhjuseks ühes seltsis kasutusele võetud tehniliste eraldiste üleminekumeede.