Elukindlustuse sektori III kvartali 2022 ülevaade

Kaks elukindlustusseltsi kogusid kolmandas kvartalis 80 miljonit eurot kindlustusmakseid, mida on 7% rohkem kui eelmises kvartalis ning ligi 13% rohkem võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga. 

Põhinäitajad

II kvartal 2022 Muutus III kvartal 2022
Kindlustusmaksete maht 75 mln eurot 80 mln eurot
Esinenud kahjunõuete maht 41 mln eurot   41 mln eurot
Kindlustusseltside varade maht 1,23 mlrd eurot 1,24 mlrd eurot
Kindlustuskohustuste maht 866 mln eurot 868 mln eurot
Solventsuskapitalinõude kaetus 168% 173%

 

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus. Kahjukindlustustoodete osakaal oli 14%.

Kahjunõudeid esines 2022. aasta kolmandas kvartalis sama palju kui eelmises kvartalis ehk 41 miljoni euro ulatuses, kuid 23% vähem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis.

Elukindlustusseltside varade maht kasvas kolmandas kvartalis 0,8%: 1,23 miljardilt 1,24 miljardi euroni. Turuosad bilansimahu alusel oluliselt ei muutunud. 

Elukindlustussektori solventsuskapitalinõude kaetus kasvas kolmandas kvartalis umbes 5 protsendipunkti 173%ni.