Elukindlustuse sektori IV kvartali 2021 ülevaade

Kaks elukindlustusseltsi kogusid neljandas kvartalis kindlustusmakseid 88 miljoni euro ulatuses ehk 24% rohkem kui kolmandas kvartalis. Tegemist on suurima maksete mahu kvartaliga senises ajaloos. 

 

 

Põhinäitajad

III kvartal 2021 Muutus IV kvartal 2021
Kindlustusmaksete maht 71 mln € 88 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 53 mln € 41 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,3 mlrd € 1,37 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 949 mln € 986 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 167% 156%

 

2021. aasta kindlustusmaksed moodustasid kokku 294 miljonit eurot, mida on 14% enam kui 2020. aastal. Suurima osa elukindlustusmaksete mahust hõlmavad jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus. Kahjukindlustustoodete osakaal oli 9%. Maksed kasvasid kõikides äriliinides peale kasumiosalusega elukindlustuse.

Kahjunõudeid esines 2021. aasta neljandas kvartalis 41 miljoni euro ulatuses, aasta jooksul esines nõudeid kokku 160 miljoni euro ulatuses. 2021. aasta nõuded olid ligi 29% suuremad kui eelneval aastal ning olulise osa andis sellesse teise samba pensionilepingute lõpetamine kolmandas kvartalis, kuid nõuded suurenesid ka kõikides teistes äriliinides.

Elukindlustusseltside varade maht kasvas kolmandas kvartalis 5% 1,30 miljardilt eurolt 1,37 miljardi euroni. Turuosades bilansimahu alusel suurt muutust ei toimunud. 

Elukindlustussektori solventsuskapitalinõude kaetus vähenes neljandas kvartalis 167%-lt 156%-le.