Fondivalitsejate ning ning investeerimis- ja pensionifondide sektori ülevaade III kvartal 2022

Fondivalitsejate hallatavate varade maht jäi 2022. aasta kolmandas kvartalis eelneva kvartaliga võrreldes sarnasele tasemele, olles 6,02 miljardit eurot. Sellest 5,4 miljardit moodustas fondide valitsemise, 128 miljonit väärtpaberiportfellide valitsemise ja 468 miljonit teiste fondide vara investeerimise äriliini maht. Kui fondivalitsemise äriliini maht suurenes 1,2%, siis väärtpaberiportfelli valitsemise ja teiste fondide vara investeerimise äriliini maht vähenes, vastavalt 13,7% ja 1,7%. Fondivalitsejate hallatavate varade maht jäi 2022. aasta kolmandas kvartalis eelneva kvartaliga võrreldes sarnasele tasemele, olles 6,02 miljardit eurot. Sellest 5,4 miljardit moodustas fondide valitsemise, 128 miljonit väärtpaberiportfellide valitsemise ja 468 miljonit teiste fondide vara investeerimise äriliini maht. Kui fondivalitsemise äriliini maht suurenes 1,2%, siis väärtpaberiportfelli valitsemise ja teiste fondide vara investeerimise äriliini maht vähenes, vastavalt 13,7% ja 1,7%. 

Põhinäitajad

II kvartal 2022 Muutus III kvartal 2022
Hallatavate varade maht,
sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid)
6,03 mld eurot
5,4 mld eurot

 
6,02 mld eurot
5,4 mld eurot

Eestis registreeritud avalike fondide maht
sh kohustuslike pensionifondide maht

4,70 mld eurot
3,95 mld eurot

4,73 mld eurot
3,96 mld eurot
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 74,5 mln eurot 74,1 mln eurot
Kasum -0,68 mln eurot 1,63 mln eurot
Omavahendite nõude kaetus 259% 250%

 

Fondivalitsejate hallatavate varade maht jäi 2022. aasta kolmandas kvartalis eelneva kvartaliga võrreldes sarnasele tasemele, olles 6,02 miljardit eurot. Sellest 5,4 miljardit moodustas fondide valitsemise, 128 miljonit väärtpaberiportfellide valitsemise ja 468 miljonit teiste fondide vara investeerimise äriliini maht. Kui fondivalitsemise äriliini maht suurenes 1,2%, siis väärtpaberiportfelli valitsemise ja teiste fondide vara investeerimise äriliini maht vähenes, vastavalt 13,7% ja 1,7%. 

Koondbilansi maht ei vähenenud 2022. aasta kolmandas kvartalis oluliselt, olles eelneva kvartaliga võrreldes vaid 0,6% väiksem. Fondivalitsejate varade maht oli 74,1 miljonit eurot ning kvartali jooksul toimunud olulisemad muutused olid raha mahu kasv 11% ja klientide nõuete vähenemine 26%. Finantsinvesteeringute väärtus kasvas 43,5% ning võlad klientidele 31%.

2022. aasta kolmandas kvartalis teenisid fondivalitsejad 1,63 miljonit eurot kasumit. Pensionifondivalitsejatest teenisid kasumit kõik turuosalised. Omakapitali tootlikkus (ROE) on fondivalitsejatel kvartali jooksul paranenud ning jääb 0,6% juurde. 

Fondivalitsejate omavahendite nõude kaetus langes kvartaliga 259%lt 250%le, mille põhjus on dividendide maksmine jaotamata kasumi arvelt. Seitsme fondivalitseja omavahendite nõude kaetus on eelneva kvartaliga võrreldes suurenenud või jäänud samaks. 

Fondivalitsemise äriliinis kasvas investeerimisfondide kogumaht 1,2% ning oli kolmanda kvartali lõpu seisuga kokku 5,4 miljardit eurot. Eestis registreeritud avalike fondide lõikes kasvas kinnisvarafondide varade maht 1,3%, II samba fondide oma 0,4% ning III samba fondide oma 4,8%. Tagasihoidlik kasv II samba segmendis oli osaliselt tingitud neljanda vooru väljamaksetest, mille käigus maksti II sambast lahkuda soovijatele kokku 116,7 miljonit eurot. See-eest langes varade maht aktsiafondide varade maht 4%. Võrreldes mullusega on aktsiafondide varade maht piiriüleste ühinemiste ja aktsiaturgude languse tõttu vähenenud 73,5%. Eestis registreeritud mitteavalike fondide maht kasvas kvartaliga 4,1%.