Fondivalitsejate sektori ülevaade III kvartal 2021

Väljamaksed teise pensionisamba fondidest avaldasid fondivalitsejate kolmanda kvartali tulemustele ootuspärast mõju: fondide kogumaht (sh mitteavalikud ja välisriikide fondid) kahanes 1,2 miljardi euro võrra.

 

 

Põhinäitajad

II kvartal 2021 Muutus III kvartal 2021
Hallatavate varade maht,
sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid)
7,98 mlrd €
6,96 mlrd €

6,71 mlrd €
5,63 mlrd €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv 4,4% -18,1%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 99,9 mln € 103,5 mln €
Kasum 1,02 mln € 3,78 mln €
Omakapitali tootlus aasta baasil 8,5% 10,9%
Omavahendite nõude kaetus 324% 358%

 

 

 

Kohustuslike pensionifondide maht vähenes 1,26 miljardi euro võrra, mis moodustas 23,5% teise samba fondide mahust. Teiste fondide maht kasvas. Kõige rohkem suurenesid välisriigi alternatiivfondid (8,1%) ja vabatahtlikud pensionifondid (5,9%). Kokku vähenes fondivalitsemise äriliinis fondide maht kolmandas kvartalis 18,1%.

Fondi vara investeerimise maht kasvas kolmandas kvartalis 5,7%. Aastatagusega võrreldes oli selle teenuse varade maht 9,1% väiksem. Fondi vara investeerimise äriliini maht oli 946,4 miljonit eurot.

 

Väärtpaberiportfellide valitsemise varade maht püsis eelmise kvartali tasemel, jäädes 129,6 miljoni euro juurde. Aastaga on selle äriliini varade maht kasvanud 4,2% ning püsinud viimastes kvartalites stabiilsel tasemel. Kõikide äriliinide hallatavate varade kogumaht oli 2021. aasta kolmanda kvartali lõpus 6,71 miljardit eurot.

Pärast fondivalitsejate bilansimahu järjepidevat langust viimase aasta jooksul oli 2021. aasta kolmanda kvartali bilansimaht eelmise kvartaliga võrreldes 3,5% suurem ja koondbilansimaht 103,5 miljonit eurot.

Kasumlikkuse poolest on kolmas kvartal olnud 2021. aasta kõige edukam: koondkasum oli 3,78 miljonit eurot. Vaatamata pensionifondide vähenenud mahule ja sellest tulenevalt ka väiksemale teenustasutulule ei ole 1,26 miljardi euro väljavõtmine II samba fondidest mõjunud fondivalitsejate kasumlikkusele sellises ulatuses, et ohustada ärimudelite jätkusuutlikkust. Kuna pensionifondide maht kahanes kolmanda kvartali viimasel kuul, siis kaks kolmandikku tulust teeniti enne fondidest väljamaksete tegemist. Sektori omakapitali tootlikkus (ROE) aasta baasil on ka paranenud, olles kolmandas kvartalis ligi 11%, mis ületab eelnevat tulemust 2,4 protsendipunktiga.

Fondivalitsejate sektori omavahendite nõude kaetus paranes kolmandas kvartalis 34 protsendipunkti 358%ni.