Fondivalitsejate sektori ülevaade IV kvartal 2020

Fondivalitsejate sektori hallatavate varade kogumaht kasvas 2020. aasta viimases kvartalis 6,8%, rahalises väärtuses ligi 500 miljonit eurot, ning moodustas 2020. aasta lõpu seisuga 7,87 miljardit eurot. Sellega ületasid sektori hallatavad varad kriisieelse taseme 383 miljoni euroga. Viimases kvartalis jätkasid turud taastumist ning fondivalitsejate pakutavate kõikide äriliinide mahud kasvasid. Fondivalitsemise liin suurenes neljandas kvartalis 5,3%, mis jääb veidi alla teise kvartali kasvule. Mahult lisandus selles äriliinis ligi 331 miljonit eurot varasid ning see on 2020. aasta mahult suurim kasv. Teiste fondide varade investeerimine näitas lausa 15,3% kasvu, kuid vahepealse languse tõttu jääb maht siiski veidi alla kriisieelset taset. Väärtpaberiportfelli valitsemise äriliini maht ületab aastatagust mahtu 24,5% ning ulatub 132 miljoni euroni.

 

Põhinäitajad

III kvartal 2020 Muutus IV kvartal 2020
Hallatavate varade maht,
sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid)
7,36 mlrd €
6,20 mlrd €
7,87 mlrd €
6,53 mlrd €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv 3,4% 5,3%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 123,4 mln € 116,4 mln €
Kasum 4,0 mln € 6,14 mln €
Omakapitali tootlus aasta baasil 13,9% 12%
Omavahendite nõude kaetus 438% 344%

 

 

Fondivalitsejate bilansiliste varade maht langes neljandas kvartalis 6% 116,4 miljoni euroni, mis on 2011. aastast alates madalaim tulemus. Selle taga on peamiselt rahaliste vahendite vähenemine 25% võrra dividendide maksmise tõttu. Viimase kvartali kasum oli 2020. aasta suurim: 6,14 miljonit eurot, mis on 2,14 miljoni võrra suurem eelmise kvartali kasumist. Vaatamata kasvule viimases kvartalis jäi 2020. aasta kogukasum 27% madalamaks kui 2019. aastal. Kasumiks kujunes 13,4 miljonit eurot, mis eelneval aastal oli saavutatud juba kolmandaks kvartaliks. Neljanda kvartali omakapitali tootlikkus oli 12%, mis oli 3,5% parem kui kolmandas kvartalis, kuid jäi aastatagusele näitajale 2,4% võrra alla.

 

 

 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • COVID-19 kriisi mõju fondivalitsejatele ja fondidele neljandas kvartalis vähenes ning pea kõik fondivalitsejad olid kasumis. Vaatamata heale kasumlikkusele neljandas kvartalis oli 2020. aasta tulemus siiski eelmisest aastast kehvem. COVID-19 kriisi mõju 2021. aastal on veel ebaselge. Suurimaks riskiks on volatiilsuse kasv ja sellest tulenevad likviidsus- ja tururiskid.
  • Pensionifondide sektori olulisim sündmus ja uute riskide allikas on pensionireform, mille elluviimine algas 2021. aastal.