Investeerimis- ja pensionifondide sektori I kvartali 2022 ülevaade

Eesti avalike fondide varade maht kahanes 2022. aasta esimeses kvartalis 121,5 miljoni euro võrra ehk 2,3%. Kahanemine toimus peamiselt aktsiafondides, kus varade maht vähenes koguni 16,2%. Pensionifondide varade maht kahanes oluliselt vähem – kohustuslikes pensionifondides 2,6% ja vabatahtlikes pensionifondides vaid 0,1%. 2022. aasta jaanuaris tehti järgmised väljamaksed teisest sambast lahkuda soovivatele investoritele, mistõttu vähenes ka pensionifondide osakuomanike arv. Kui 2021. aasta kolmandas kvartalis kahanes kohustuslike pensionifondide varade koondmaht esimese vooru väljamaksete tõttu 19,9%, siis teise vooru lahkumisavaldused moodustasid 7% esimese vooru avaldustest. Seetõttu oli väljamaksete mõju kohustuslike pensionifondide varade mahule väiksem. Kinnisvarafondide varade maht kasvas esimeses kvartalis 3,0%.

Põhinäitajad

IV kvartal 2021 Muutus I kvartal 2022
Avalike fondide varade maht 5,266 mld € 5,114 mld €
II samba fondide osakaal 85,1% 84,9%
Avalike fondide osakuomanike arv (va pensionifondid) 18 363 19 002
Pensionifondide osakuomanike arv (II + III sammas kokku) 786 059 778 730
Tegutsevate avalike fondide arv 52 52