Investeerimis- ja pensionifondide sektori II kvartali 2022 ülevaade

Eesti avalike fondide varade maht kahanes 2022. aasta teises kvartalis 445,6 miljoni euro võrra ehk 8,7%. Kõige rohkem vähenes varade maht aktsiafondides, koguni 16,2%, kuid samuti kohustuslike  ja vabatahtlike pensionifondide hulgas, vastavalt 9,6% ning 5,9%.  Kasvu sai täheldada vaid kinnisvarafondides, kus varade maht kasvas 10,6 miljoni euro võrra ehk 3,5%.   

 

Põhinäitajad

I kvartal 2022 Muutus II kvartal 2022
Avalike fondide varade maht 5,114 mld € 4,7 mld €
II samba fondide osakaal 84,9%

84,0%

Avalike fondide osakuomanike arv (va pensionifondid) 19 002 24 456
Pensionifondide osakuomanike arv (II + III sammas kokku) 778 730 757 199
Tegutsevate avalike fondide arv 52 52

 

Aktsiafondide seas on Venemaa suunal investeerivaid eurofonde, mille varade väärtust ei ole Venemaa aktsiaturgude sulgemise tõttu alatest veebruari lõpust olnud võimalik määrata. Nimetatud fondid moodustavad viimaste andmete kohaselt kokku 2,9% aktsiafondide varade mahust. Pensionifondide hulgas tulenes varade vähenemine küll osaliselt langusest väärtpaberiturgudel, kuid lisaks mõjutasid kohustuslikke pensionifonde II samba väljamaksed, mistõttu vähenes pensionifondide osakuomanike arv. Ülejäänud fondides kasvas osakuomanike arv koguni 34% ehk 6454 võrra. 

2022. aasta maikuus tehti kolmanda vooru väljamaksed II sambast lahkuda soovivatele investoritele. Kolmandas voorus esitas avalduse 22 839 inimest. Peale tulumaksu mahaarvestamist maksti investoritele välja 143,8 miljonit eurot ja täiendavad 9 miljonit eurot kompensatsiooni perioodi eest, mil riiklikud sissemaksed teise sambasse olid ajutiselt peatatud.