Investeerimisühingute sektori I kvartali 2022 ülevaade

Investeerimisühingute turul tegutses esimese kvartali lõpu seisuga üheksa investeerimisühingut. Esimese kvartali jooksul sisenes turule kaks uut investeerimisühingut.

Investeerimisühingute poolt hoitavad ja valitsetavad klientide varad vähenesid esimeses kvartalis 51% ja olid kokku 259 miljonit eurot.

Põhinäitajad

IV kvartal 2021 Muutus I kvartal 2022
Klientide varade maht 533 mln € 259mln €
Investeerimisühingute varade maht 120 mln € 112 mln €
Kasum/kahjum 4,6 mln € 11,1 €
Netotulud 11,2 mln € 18,0 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 6,1% 20,9%

 

Investeerimisühingute sektor teenis esimeses kvartalis 18 miljonit eurot netotulu. See on 61% rohkem kui eelmises kvartalis. Kasv tulenes suurest kasumist kauplemiselt. Venemaa-Ukraina konflikti järel turbulentseks muutunud turud suurendasid klientide aktiivsust ja see võimaldas sektoril teenida erakorraliselt kõrget tulu. 

Sektor teenis esimeses kvartalis 11 miljonit eurot puhaskasumit, mida on2,5 korda rohkem kui eelmisel aastal kokku. Üheksast sektori ettevõttest lõpetasid kasumiga kolm.

Investeerimisühingute sektoris oli keskmine Pillar 1 omavahendite normatiivi täitmine 445%. Eelmises kvartalis oli Pillar 1 normatiivi täitmine 368%. Investeerimisühingute likviidsed vahendid suurenesid kvartaliga 42% ja likviidsusnõude täitmine paranes 374%-lt 518%ni.