Investeerimisühingute sektori II kvartali 2020 ülevaade

Investeerimisühingute varade maht suurenes teises kvartalis 6% ja lähenes saja miljoni euro piirile. Investeerimisühingute varade struktuuris suurenesid enim väljastatud laenud ja investeeringud tütarettevõtetesse.

Vaatamata varades toimunud muutustele moodustasid enamuse sektori varadest endiselt likviidsed varad. 42% varadest oli paigutatud hoiustele pankades ja finantseerimisasutustes ning veel 14% oli investeeritud likviidsetesse võlakirjadesse. Investeerimisühingute bilanss püsib likviidne.

Investeerimisühingute klientide varade mitu kvartalit kestnud vähenemine teises kvartalis pöördus. Klientide varad kasvasid 23% võrra 371 miljoni euroni.

Põhinäitajad

I kvartal 2020 Muutus II kvartal 2020
Klientide varade maht 301 mln € 371 mln €
Investeerimisühingute varade maht 90 mln € 96 mln €
Kasum/kahjum 14 mln € 5 mln €
Brutotulud 26 mln € 20 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 89,8% 57,9%
CET1 suhtarv, konsolideeritud 35,89% 28,71%

 

Investeerimisühingute sektor koosneb viiest turuosalisest, kelle seas suurimad on Admiral Markets ja KIT Finance Europe.

 

Investeerimisühingute sektor teenis teises kvartalis 5,2 miljonit eurot puhaskasumit. See on oluliselt vähem kui eelmise kvartali rekordiline kasum 14 miljonit eurot, kuid siiski võib teise kvartali tulemust pidada tugevaks. Viimase 12 kuu omakapitali tootlus oli 39%. Kvartali lõpetasid kasumiga kõik investeerimisühingud.

Kõik investeerimisühingud täitsid teise kvartali seisuga nii Pillar 1 kui Pillar 2 kapitalinõudeid. Sektori keskmine CET1 näitaja vähenes 35,8%-lt 28,7%ni.

Koroonaviirusest põhjustatud majanduskriisi mõju investeerimisühingutele on piiratud. Sektor teenis teises kvartalis kasumit. Sektori tulud on võrreldes eelmise aastaga oluliselt kõrgemad tänu klientide suuremale aktiivsusele. Sektori ettevõtted on piisavalt kapitaliseeritud ja likviidsed.

 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Sektori tulubaas ja kasumlikkus on suured, ületades oluliselt eelmise aasta tulemusi.
  • Investeerimisühingute bilanss püsib likviidne.
  • Koroonakriisi mõju investeerimisühingute sektorile oli piiratud. Kõik turuosalised lõpetasid teise kvartali kasumiga.
  • Investeerimisühingud omandavad endiselt suures mahus tururiskipositsioone. Tururiskipositsioonidega kauplemine annab suurima osa sektori tuludest, kuid toob kaasa ka volatiilsed ja kiiresti realiseeritavad riskid, mis nõuavad efektiivseid riskijuhtimise süsteeme.
  • Investeerimisühingute kapitaliseeritus on sektoris tervikuna rahuldav. Vaatamata oluliste riskide võtmisele on riskid kapitaliga üldiselt kaetud. Üksikute kahjumlike turuosaliste kapitaliseeritus on piiripealne.