Investeerimisühingute sektori II kvartali 2022 ülevaade

Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusloa alusel tegutseb üheksa investeerimisühingut, millest neli said tegevusloa aastatel 2021.–2022. 

Investeerimisühingute poolt hallatavad klientide varad vähenesid kvartaliga 23% võrra ja võrreldes aastalõpuga 62% võrra. 

 

Põhinäitajad

I kvartal 2022 Muutus II kvartal 2022
Klientide varade maht 259 mln € 200 mln €
Investeerimisühingute varade maht 112 mln € 131 mln €
Kasum/kahjum 11 mln € 12 €
Netotulud 18 mln € 19 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 20,9% 32,9%

 

Investeerimisühingute bilansilised varad suurenesid teises kvartalis 17% 131 miljoni euroni. Varade kasvu põhjustasid suure kasumi teenimine ja grupisisesed arveldused. Erinevatele osalistele antud laenud, sh laenud klientidele väärtpaberite tagatisel ja grupisisesed laenud, moodustasid 20% sektori varadest. Laenude osatähtsus on võrreldes 2021. aasta lõpuga märkimisväärselt vähenenud. Nõudmiseni hoiused pankades ja finantsasutustes moodustasid 51% varadest, mis on ligikaudu samas suurusjärgus nagu kvartali alguses. 

Investeerimisühingute sektor teenis teises kvartalis 19 miljonit eurot netotulu ehk ligikaudu sama palju kui esimeses kvartalis. See on tugev kasv võrreldes eelmise aastaga, mil teeniti keskmiselt 8 miljonit eurot tulu kvartalis. Valdava osa sektori tuludest ja ka suurima osa tulude kasvust annab eelmise aastaga võrreldes kauplemine õiglases väärtuses mõõdetud instrumentidega.

Sektor teenis kvartalis 12 miljonit eurot puhaskasumit, mis on umbes sama palju nagu esimeses kvartalis, kuid märgatavalt rohkem võrreldes 2021. aasta keskmise kvartali kasumiga.