Investeerimisühingute sektori III kvartali 2022 ülevaade

Investeerimisühingute turul tegutses kolmanda kvartali lõpu seisuga üheksa investeerimisühingut.

Investeerimisühingute hoitavate ja valitsetavate klientide varade maht vähenes kolmandas kvartalis märgatavalt. Langus toimus Venemaa ja Valgevene klientide varade osas, mille summaarne osakaal klientide koguvarades vähenes 42%lt 3%le. Eesti klientide varad kasvasid kvartali jooksul 35% ja nende osakaal suurenes 37%lt 78%ni. Klientide varadest 53% olid investeeritud 53 aktsiatesse ja 40% võlakirjadesse. Nii aktsia- kui ka võlakirjainvesteeringute hulgas olid suurima osatähtsusega Eestis registreeritud instrumendid.

Põhinäitajad

II kvartal 2022 Muutus III kvartal 2022
Klientide varade maht 200 mln eurot 127 mln eurot
Investeerimisühingute varade maht 131 mln eurot 117 mln eurot
Kasum/kahjum 12 mln eurot 3 mln eurot
Netotulud 19 mln eurot 10 mln eurot
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 32,9% 33,8%

 

Investeerimisühingute sektor teenis 10 miljonit eurot netotulu ja 3 miljonit eurot kasumit. Nii tulud kui ka puhaskasum vähenesid võrreldes eelmise kvartaliga märkimisväärselt. Langenud kasumlikkuse peamine põhjus on väiksem tulu kauplemiselt finantsvaradega. Viimase 12 kuu libisev omakapitali tootlus oli siiski kõrge, ületades 34%.

Kõik investeerimisühingud täitsid nii omavahendite Pillar 1 kui ka likviidsusnõuet. Keskmine omavahendite nõude täitmine oli 4,8 korda ja likviidsusnõude täitmine 20 korda.