Kahjukindlustuse sektori I kvartali 2022 ülevaade

Eesti kahjukindlustusandjad kogusid 2022. aasta esimeses kvartalis kindlustusmakseid summas 149 miljonit eurot.  Esimese kvartali kindlustusmaksete maht kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11,8%. Suurematest kindlustusliikidest on vähenenud MAT (marine, aviation & transport), õigusabikulude ja rahalise kaotuse kindlustuses kogutud kindlustusmaksed. 

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2021 Muutus I kvartal 2022
Kindlustusmaksete maht 133 mln € 149 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 82 mln € 88 mln €
Kindlustusseltside varade maht 877 mln € 830 mln €
Neto kombineeritud suhe 91,4% 97,7%
Kasum1 7,4 mln € -17,5 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 187,4% 179,3%

1 Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.

Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga kasvas kahjude maht 15,3%.  Suurematest liikidest suurenes MAT, õigusabikulude, vastutus- ja varakindlustuse kahjunõuete maht.

 

Kahjunõuete mahu kasv esimeses kvartalis tõstis kahjusuhte 68,5%ni.  Suurenenud kulud viisid kulusuhte 29,2%ni. Kokku annab see neto kombineeritud suhteks 97,7%. Kindlustusliikide lõikes on esimese kvartali kindlustustegevuse tulemid plussiga vaid varakindlustuses ja vastutuskindlustuses ning sissetuleku kaotuse, õigusabikulude ja rahalise kaotuse kindlustuses.

Esimeses kvartalis teenisid kahjukindlustusseltsid kahjumit 17,5 miljonit eurot. 

Suurenenud kapitalinõude ja vähenenud omavahendite tõttu langes kapitaliseeritus alla 180%, täpsemalt 179,3%ni (100% on miinimumnõue). Kahjukindlustussektori kapitalinõue oli seisuga 31.03.2022 186 miljonit eurot ja sobivaid omavahendeid oli kapitalinõuete katmiseks samal ajal 333 miljoni euro ulatuses.

Eesti kahjukindlustusturg kogus esimeses kvartalis kindlustusmakseid 111 miljonit eurot. Kindlustusmaksete kasvuks teeb see 9,9%.  Eestis on suurematest kindlustusliikidest kvartaliga vähenenud rahalise kaotuse ja varakindlustuse mahud, teiste liikide mahud suurenesid.  

Kahjunõuete mahu kasv esimeses kvartalis tõstis kahjusuhte 68,5%ni.  Suurenenud kulud viisid kulusuhte 29,2%ni. Kokku annab see neto kombineeritud suhteks 97,7%. Kindlustusliikide lõikes on esimese kvartali kindlustustegevuse tulemid plussiga vaid varakindlustuses ja vastutuskindlustuses ning sissetuleku kaotuse, õigusabikulude ja rahalise kaotuse kindlustuses.

Esimeses kvartalis teenisid kahjukindlustusseltsid kahjumit 17,5 miljonit eurot.  

Suurenenud kapitalinõude ja vähenenud omavahendite tõttu langes kapitaliseeritus alla 180%, täpsemalt 179,3%ni (100% on miinimumnõue). Kahjukindlustussektori kapitalinõue oli seisuga 31.03.2022 186 miljonit eurot ja sobivaid omavahendeid oli kapitalinõuete katmiseks samal ajal 333 miljoni euro ulatuses. 

Eesti kahjukindlustusturg kogus esimeses kvartalis kindlustusmakseid 111 miljonit eurot. Kindlustusmaksete kasvuks teeb see 9,9%.  Eestis on suurematest kindlustusliikidest kvartaliga vähenenud rahalise kaotuse ja varakindlustuse mahud, teiste liikide mahud suurenesid.