Kahjukindlustuse sektori II kvartali 2022 ülevaade

Eesti kahjukindlustusandjad kogusid teises kvartalis kindlustusmakseid summas 160,7 miljonit eurot.  2022. aasta teise kvartali kindlustusmaksete maht kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20,2%. Suurematest liikidest suurenes reisikindlustuse ja sõidukikindlustuse maht. 

 

Põhinäitajad

I kvartal 2022 Muutus II kvartal 2022
Kindlustusmaksete maht 149 mln € 161 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 88 mln € 81 mln €
Kindlustusseltside varade maht 830 mln € 831 mln €
Neto kombineeritud suhe 97,7% 88,3%
Kasum1 -17,5 mln € -4,3 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 179,3% 183,3%

1 Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.

Esinenud kahjude maht kasvas võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga 0,9%. Kõige suurem kahjunõuete kasv oli kasko-, liiklus- ning reisikindlustuses.

Hinnataseme tõusust tingitud kindlustusmaksete kasv ning sesoonsusest tingitud kahjude aeglustunud kasv langetasid kahjusuhet rekordtasemest 9,4 protsendipunkti. Kulusuhe on olnud stabiilne ehk 29,1%. 

 

Teises kvartalis teenisid kahjukindlustusseltsid kahjumit 4,3 miljonit eurot. Suur osa sellest kahjumist tulenes investeeringutelt, mis oli teises kvartalis 20 miljonit. Kuna valdav osa investeeringutest on võlakirjades, siis intresside tõusust tingitud kahjum on poolaastaga ulatunud 35 miljoni euroni.

Peale pikka langusperioodi tõusis teises kvartalis kapitaliseeritus 180%st ülespoole, täpsemalt 183,3%ni.  Kahjukindlustussektori kapitalinõue oli seisuga 30.06.2022 187 miljonit eurot ja sobivaid omavahendeid kapitalinõuete katmiseks 343 miljonit eurot. 

Eesti kahjukindlustusturg kogus teises kvartalis kindlustusmakseid 120 miljonit eurot. 2022. aasta I poolaastal on kindlustusmaksete maht kasvanud 14,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.