Makseasutuste sektori I kvartali 2021 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2021. aasta esimeses kvartalis makseid 110 miljoni euro väärtuses. Võrreldes neljanda kvartaliga kasvas nii sektori maksete maht (+16%) kui ka arv (+19%). Makseasutused teenisid makseteenuste osutamisest esimeses kvartalis kokku 1,9 miljonit eurot müügitulu (I kv 2020: 1,7 mln eurot). Kogu müügitulust moodustasid makseteenustest saadud tulud 66%.

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2020 Muutus I kvartal 2021
Maksete maht 94 mln € 110 mln €
Maksete arv 1,8 mln tk 2,2 mln tk
Kasum 1,3 mln € 2,1 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 20% 26%
Omavahendite nõude kaetus 1654% 1587%

 

Keskmine maksetehingu summa võrreldes möödunud kvartaliga oluliselt ei muutunud: esimeses kvartalis oli see 51 eurot (neljandas kvartalis 52 eurot). Ka sektori maksetehingute struktuur jäi võrreldes möödunud kvartaliga suuresti samaks. Piiriülesed maksed moodustasid esimeses kvartalis 10% kõikidest maksetest (IV kv 2020: 10%); kaardimaksed 11% kõikidest maksetest (IV kv 2020: 12%). Mõnevõrra langes rahasiirete osakaal kõikides maksetes, olles esimeses kvartalis 8% (IV kv 2020: 14%).

Kvartaliga tõusis sektori keskmine omakapitali tootlikkus, jõudes esimese kvartali lõpuks 25,63%ni (IV kv 2020: 20,32%).

Makseasutuste sektori kasumlikkus on kasvutrendis. Esimese kvartali lõpetas sektor 68 000 euro suuruse ärikasumiga, möödunud aasta esimeses kvartalis oli sama näitaja 37 000 eurot. Sektori puhaskasum esimeses kvartalis oli 2,1 miljonit eurot ning eelmise aasta samal perioodil 1,8 miljonit eurot.

 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Koroonakriisi tagajärjel e-kanalitesse suundunud äritegevus suurendas makseasutuste vahendatavate tehingute arvu.
  • Sektori keskmine kapitaliseeritus on kõrge.