Makseasutuste sektori II kvartali 2019 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2019. aasta teises kvartalis makseid 83 mln euro väärtuses ehk 54% vähem kui esimeses kvartalis. Suur langus on tingitud  Finantsinspektsioon poolt teises kvartalis tehtud otsustest millega tühistati kahe makseasutuse tegevusload. 

Teises kvartalis tehti 1,9 mln makset, mida on vaatamata kahe makseasutuse turult kadumisele 9% rohkem kui esimeses kvartalis. Keskmine maksetehingu summa oli 43 eurot, 58% väiksem kui esimeses kvartalis. 

Põhinäitajad

I kvartal 2019 Muutus II kvartal 2019
Maksete maht 183 mln € 83 mln €
Maksete arv 1,8 mln tk 1,9 mln tk
Kasum 1,1 mln € 1,4 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 22% 24%
Omavahendite nõude kaetus 814% 1434%

 

Makseasutused teenisid teises kvartalis 1,4 mln eurot kasumit. Sektori omakapitali tootlikkus oli teises kvartalis 23,9% (esimeses kvartalis 22,0%). 

Makseasutuste sektori kapitaliseeritus on väga tugev, omavahendite ülejääk ületab omavahendite nõuet 14,3 korda. Sektori kapitaliseeritus paranes tänu 2018. aasta auditeeritud kasumi kaasamisele omavahenditesse teises kvartalis.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Makseasutuste sektor tegutseb kasumlikult. Kuigi suurem osa kasumist teenitakse kõrvaltegevusest, on juurde tekkinud turuosalisi, kelle kasumlikkus põhineb makseteenuste pakkumisel.
  • Teises kvartalis tühistas Finantsinspektsioon makseasutuste Talveaed ja GFC Good Finance Company tegevusload neile kohaldunud seaduste oluliste rikkumiste tõttu.