Makseasutuste sektori II kvartali 2020 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2020. aasta teises kvartalis makseid 91,4 miljoni euro väärtuses.

 

 

 

 

Põhinäitajad

I kvartal 2020 Muutus II kvartal 2020
Maksete maht 88 mln € 91 mln €
Maksete arv 2,0 mln tk 1,5 mln tk
Kasum 1,8 mln € 1,3 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 27% 23%
Omavahendite nõude kaetus 1948% 1912%

 

 

 

Võrreldes esimese kvartaliga maksete maht pisut kasvas, kuid maksete arv langes – teostati 1,5 miljonit makset. Keskmine maksetehingu summa oli 62 eurot (I kvartalis 43,8 eurot).

 

 

Piiriülesed maksed moodustasid esimeses kvartalis 10,2% kõikidest maksetest (I kvartalis 14%). Kaardimaksed moodustasid 10% kõikidest maksetest. Rahasiirete maht moodustas 12,9% kõikidest tehingutest (I kvartalis 20%).

Kui 2019. aastal oli makseasutuste sektor tervikuna kogu aasta vältel jooksvas ärikahjumis, siis 2020. aastal on sektor tervikuna jõudnud ärikasumisse. Võrreldes esimese kvartaliga kasvas teises kvartalis sektori ärikasum 281 000 euroni (I kvartalis 36 000 eurot; 2019. aasta II kvartalis –166 000 eurot). Kokku teenisid makseasutused esimeses kvartalis kasumit 1,3 miljonit eurot (I kvartalis 1,8 miljonit eurot, 2019. aasta II kvartalis 1,4 miljonit eurot). Teises kvartalis langes mõnevõrra sektori keskmine omakapitali tootlikkus, milleks oli kvartali lõpus 22,88% (I kvartalis 26,64%).

Makseasutuste sektori kapitaliseeritus on suur, omavahendite ülejääk ületab omavahendite nõuet 19,1 korda.

Makseasutused teenisid makseteenuste osutamisest teises kvartalis müügitulu kokku 1,7 miljonit eurot (I kvartalis 1,7 miljonit eurot). Sektori kogutulud olid teises kvartalis 5,7 miljonit eurot (I kvartalis 5 miljonit eurot). Kogutuludest moodustasid makseteenustest saadud tulud 30% (I kvartalis 33%). Suurima osa kogutuludest (55%) moodustasid intressitulud.

 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Makseasutuste sektor on jätkuvalt jooksvas ärikasumis (möödunud aasta lõpetas sektor tervikuna ärikahjumis).
  • Sektoris ei ilmnenud aasta teises kvartalis olulisi COVID-19 pandeemiast tulenevaid kahjusid.