Makseasutuste sektori II kvartali 2022 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2022. aasta teises kvartalis makseid 149 miljoni euro väärtuses. Võrreldes 2022. aasta esimese kvartaliga langes sektori maksete maht 5% ning maksete arv jäi samale tasemele. Makseasutused teenisid makseteenuste osutamisest teises kvartalis müügitulu 2,2 miljonit eurot, mis on 300 000 euro võrra enam kui esimeses kvartalis. Kogu müügitulust moodustasid makseteenustest saadud tulud 73%.  

Põhinäitajad

I kvartal 2022 Muutus II kvartal 2022
Maksete maht 157 mln € 149 mln €
Maksete arv 2,2 mln tk 2,2 mln tk
Kasum 1,6 mln € 1,5 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 14% 14%
Omavahendite nõude kaetus 2137% 2312%

 

Võrreldes 2022. aasta esimese kvartaliga vähenes keskmine maksetehingu summa 73-lt eurolt 69-le eurole. Sektori maksetehingute struktuur jäi võrreldes möödunud kvartaliga olulises osas samaks. Piiriülesed maksed moodustasid teises kvartalis 13% kõikidest maksetest (2022 I kv 9% ja 2021 II kv 8%), kaardimaksed 13% kõikidest maksetest (2022 I kv 8% ja 2021 II kv 9%) ja rahasiire 8% kõikidest maksetest (2022 I kv 5% ja 2021 II kv 8%).

Teises kvartalis jäi sektori keskmine omakapitali tootlikkus samale tasemele, kvartali lõpus oli selleks 14%. Sektori kapitaliseeritus on endiselt hea, omavahendite tase ületab omavahendite miinimumväärtust 23kordselt.