Makseasutuste sektori III kvartali 2020 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2020. aasta kolmandas kvartalis makseid 68 miljoni euro väärtuses. Võrreldes teise kvartaliga langes maksete maht neljandiku võrra ning maksete arv kümnendiku võrra. Keskmine maksetehingu summa langes 16,7%, moodustades kolmandas kvartalis 51,63 eurot (teises kvartalis 62 eurot).

 

 

Põhinäitajad

II kvartal 2020 Muutus III kvartal 2020
Maksete maht 91 mln € 68 mln €
Maksete arv 1,5 mln tk 1,3 mln tk
Kasum 1,3 mln € 1,5 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 23% 22%
Omavahendite nõude kaetus 1912% 1706%

 

 

 

 

Piiriülesed maksed moodustasid kolmandas kvartalis kõikidest maksetest 10,6% (teises kvartalis 10,2%). Kaardimaksed moodustasid kõikidest maksetest 14% (teises kvartalis 10%). Rahasiirete maht moodustas kõikidest tehingutest 18% (teises kvartalis 12,9%).

Makseasutuste sektori kapitaliseeritus on väga hea, omavahendite ülejääk ületab omavahendite nõuet 17 korda.

Kui 2019. aastal oli makseasutuste sektor tervikuna kogu aasta vältel jooksvas ärikahjumis, siis 2020. aastal on sektor tervikuna jõudnud ärikasumisse. Samas kolmanda kvartali lõpetas sektor erinevalt sellele eelnenud kahest kvartalist ärikahjumis. Kolmanda kvartali ärikahjum oli 94 000 eurot (teise kvartali ärikasum 281 000 eurot). Kokku teenisid makseasutused kolmandas kvartalis kasumit 1,4 miljonit eurot (teises kvartalis 1,3 miljonit ja 2019. aasta kolmandas kvartalis 1,4 miljonit eurot). Kolmandas kvartalis langes mõnevõrra ka sektori keskmine omakapitali tootlikkus, mis oli kvartali lõpus 21,89% (teises kvartalis 22,88%).

 

 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Makseasutuste sektor on jätkuvalt jooksvas ärikasumis ning seda vaatamata asjaolule, et varasemate kvartalite ärikasum pöördus kolmandas kvartalis ärikahjumiks.