Makseasutuste sektori III kvartali 2022 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2022. aasta kolmandas kvartalis 167 miljoni euro väärtuses makseid. Võrreldes 2022. aasta teise kvartaliga kasvas sektori maksete maht 15% ja arv 33%. Makseasutused teenisid makseteenuste osutamisest kolmandas kvartalis 2,3 miljonit eurot müügitulu ehk 6% enam kui teises kvartalis. Kogu müügitulust moodustas makseteenustest saadud tulu 70%. Keskmine maksetehingu summa langes maksete mahu vähenemise tõttu 67 eurolt 58 eurole. 

Põhinäitajad

II kvartal 2022 Muutus III kvartal 2022
Makseasutuste vahendusel tehtud maksete maht 149 mln eurot 167 mln eurot
Makseasutuste vahendusel tehtud maksete arv 2,2 mln  2,8 mln 
Kasum 1,5 mln eurot 2,4 mln eurot
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 14% 16%
Omavahendite nõude kaetus 2132% 2037%

 

Sektori maksetehingute struktuur on võrreldes eelnevate kvartalitega mõnevõrra muutunud, kuid olulises osas jäi see siiski samaks. Piiriülesed maksed moodustasid kolmandas kvartalis 20% kõikidest maksetest (II kv 2022: 13% ja III kv 2021: 12%), kaardimaksed 19% (II kv 2022: 15% ja III kv 2021: 9%) ja rahasiirded 5% (II kv 2022: 5% ja III kv 2021: 9%). 

Sektori keskmine omakapitali tootlikkus oli kolmanda kvartali lõpus 16%, võrreldes teise kvartaliga kasvas see 2 protsendipunkti. Sektori kapitaliseeritus on jätkuvalt väga hea: omavahendite tase ületab omavahendite miinimumväärtust 20kordselt.