Makseasutuste sektori IV kvartali 2021 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2021. aasta neljandas kvartalis 171 miljoni euro väärtuses makseid. Võrreldes kolmanda kvartaliga kasvas maksete maht 17% ja arv 12%. Makseasutused teenisid makseteenuste osutamisest neljandas kvartalis üle 1,9 miljoni euro müügitulu (2020. aasta neljandas kvartalis 1,7 miljonit eurot). Kogumüügitulust moodustas makseteenustest saadud tulu 71%.

Põhinäitajad

III kvartal 2021 Muutus IV kvartal 2021
Maksete maht 146 mln € 171 mln €
Maksete arv 2,1 mln tk 2,1 mln tk
Kasum 2,9 mln € 1,7 mln €
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 27% 26%
Omavahendite nõude kaetus 1948% 1932%

 

 

Võrreldes kolmanda kvartaliga kasvas keskmine maksetehingute summa: neljandas kvartalis oli see 73 eurot (kolmandas kvartalis 69 eurot). Sektori maksetehingute struktuur jäi võrreldes möödunud kvartaliga olulises osas samaks. Piiriülesed maksed moodustasid neljandas kvartalis 8% (kolmandas kvartalis 9%) ja kaardimaksed 8% (kolmandas kvartalis 9%) kõikidest maksetest. Rahasiirde osakaal vähenes 5%-le kõikidest maksetest (kolmandas kvartalis 9%).

Neljandas kvartalis vähenes sektori keskmine omakapitali tootlikkus 26,4%ni (kolmandas kvartalis 26,58%). Sektori kapitaliseeritus on jätkuvalt hea, omavahendite tase ületab omavahendite miinimumväärtust 19kordselt.