Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

20.01.2022
10:00 - 19:00
21.01.2022
10:00 - 14:30
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb SSM järelevalvenõukogu kohtumisel.