Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

17.03.2022
10:30 - 19:30
18.03.2022
10:00 - 12:30
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler osaleb Euroopa Keskpanga ühtse järelevalvenõukogu (SSM) kohtumisel.