Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

27.04.2022
10:30 - 19:30
28.04.2022
10:00 - 13:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) järelevalvenõukogu kohtumisel.