Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

21.06.2022
14:30 - 20:00
22.06.2022
10:00 - 12:45
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler osaleb Euroopa Keskpanga pangandusjärelevalvenõukogu (SSM) kohtumisel.