Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

21.07.2022
14:30 - 19:30
22.07.2022
10:00 - 14:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Keskpanga ühtse järelevalvenõukogu (SSM) kohtumisel.