Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

06.10.2022
11:00 - 17:00
07.10.2022
09:00 - 13:00
Berliin
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb SSM järelevalvenõukogu strateegiakohtumisel.