Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

14.10.2022
10:30 - 13:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb SSM järelevalvenõukogu kohtumisel.