Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

20.10.2022
10:30 - 19:30
21.10.2022
10:00 - 13:30
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees, Kilvar Kessler, osaleb SSM järelevalvenõukogu kohtumisel.