Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

12.12.2022
09:30 - 14:30
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees, Kilvar Kessler, osaleb SSM järelevalvenõukogu kohtumisel.