Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

26.01.2023
09:30 - 19:00
Frankfurt
Finantsinspektsiooni juhatuse liige, Andres Kurgpõld, osaleb SSM järelevalvenõukogu kohtumisel.