Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

16.02.2023
10:30 - 19:30
17.02.2023
10:00 - 14:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees, Kilvar Kessler, osaleb SSM järelevalvenõukogu kohtumisel.