Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

30.03.2023
00:00 - 14:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige, Andres Kurgpõld, osaleb Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalvenõukogu (SSM) kohtumisel.