Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine

27.04.2023
10:30 - 19:30
28.04.2023
10:00 - 14:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige, Andres Kurgpõld, osaleb Euroopa Keskpanga ühtse järelevalvenõukogu (SSM) kohtumisel.