Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine ja seminar

28.01.2022
10:00 - 13:00
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Keskpanga ühtse pagandusjärelevalve nõukogu kohtumisel ja seminaril.