Euroopa Keskpanga ühtse pangandusjärelevalve (SSM) kohtumine ning Makrojärelevalve foorum

29.11.2023
09:00 - 19:00
Frankfurt
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees, Kilvar Kessler, osaleb SSM järelevalvenõukogu ning EKP nõukogu ja SSM järelevalvenõukogu ühiskohtumisel (MPF).